Welcome to Academic Publishing House!
EN DE
100% Free

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení: výzvy a přílezitosti pro 21. století (Czech Edition)

$ 60

Pages:218
Published: 2021-07-16
ISBN:978-9975154901
Category: Business and Economics
Category Law
Category New Release
Description Leave review

Description

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení je předpokladem pro plnou realizaci volného pohybu pracovníků na dnesním vnitřním trhu Evropské unie. Volný pohyb osob za účelem pracovních aktivit v dalsích unijních ekonomikách mimo stát bydlistě pracovníka je pilířem ekonomických svobod vnitřního trhu. Historie mezinárodní spolupráce v oblasti zajistění sociální ochrany migrujících pracovníků je vsak mnohem delsí. Je to jeden z tradičních a osvědčených mechanismů kooperace států, zalozených bilaterálními smlouvami uzavíranými jiz od 19. století. Dnesní Evropská unie disponuje nejpropracovanějsím systémem koordinace, stojícím na přímo pouzitelných nařízeních a fungujícím multilaterálně. Migrace obyvatelstva je jiz od počátku jedním z nejvýraznějsích fenoménů lidských dějin. Praktická aplikace základních zásad koordinace, tj. zásady rovného zacházení, jediného pojistění, stejného posuzování skutečností, sčítání dob pojistění a exportu dávek do zahraničí přinásí migrujícím pracovníkům přístup k sociálním systémům během doby pobytu v zahraničí a přenesení zGet up to 50% Royalties

more info