Welcome to Academic Publishing House!
EN DE
100% Free

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení: výzvy a přílezitosti pro 21. století (Czech Edition)

€ 60

Pages:218
Published: 2021-07-16
ISBN:978-9975154901
Category: Prawo
Category Nowe wydanie
Category Biznes i Ekonomia
Description Leave review

Description

Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení je předpokladem pro plnou realizaci volného pohybu pracovníků na dnesním vnitřním trhu Evropské unie. Volný pohyb osob za účelem pracovních aktivit v dalsích unijních ekonomikách mimo stát bydlistě pracovníka je pilířem ekonomických svobod vnitřního trhu. Historie mezinárodní spolupráce v oblasti zajistění sociální ochrany migrujících pracovníků je vsak mnohem delsí. Je to jeden z tradičních a osvědčených mechanismů kooperace států, zalozených bilaterálními smlouvami uzavíranými jiz od 19. století. Dnesní Evropská unie disponuje nejpropracovanějsím systémem koordinace, stojícím na přímo pouzitelných nařízeních a fungujícím multilaterálně. Migrace obyvatelstva je jiz od počátku jedním z nejvýraznějsích fenoménů lidských dějin. Praktická aplikace základních zásad koordinace, tj. zásady rovného zacházení, jediného pojistění, stejného posuzování skutečností, sčítání dob pojistění a exportu dávek do zahraničí přinásí migrujícím pracovníkům přístup k sociálním systémům během doby pobytu v zahraničí a přenesení zGet up to 50% Royalties

more info